(... КРАТНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin „dəfə, kərə" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: пятикратный (beş dəfə); двукратный (iki dəfə).

Русско-азербайджанский словарь 

(... МЕР) →← (... ВОДНЫЙ)

T: 0.070422733 M: 3 D: 3