(... КРАТНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin „dəfə, kərə" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: пятикратный (beş dəfə); двукратный (iki dəfə).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.1183181 M: 1 D: 1