(... ВОДНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin suya aidiyyətini bildirən ikinci tərkib hissəsi.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.125226666 M: 1 D: 1