(НЕО)

Bir sıra mürəkkəb sözlərin əvvəlində "yeni" mə'nasını verən hissəcik, məs.: неоклассицизм yeni klassisizm.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.126611077 M: 1 D: 1