(НЕО)

Bir sıra mürəkkəb sözlərin əvvəlində "yeni" mə'nasını verən hissəcik, məs.: неоклассицизм yeni klassisizm.

Русско-азербайджанский словарь 

АБАЖУР →← (НЕВРО...)

T: 0.103368511 M: 3 D: 3