(НЕВРО...)

Nevro... (mürəkkəb sözlərin, "əsəb", "sinir" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: невропатология, невротик).

Русско-азербайджанский словарь 

(НЕО) →← (НЕ)

T: 0.092297671 M: 3 D: 3