(НЕВРО...)

Nevro... (mürəkkəb sözlərin, "əsəb", "sinir" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: невропатология, невротик).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.139576022 M: 1 D: 1