(КОНТР...)

Mürəkkəb sözlərdə „əkslik", "əks" və ya "qarşılıq" mə'nasında olan birinci hissə; məs.: контрудар — əks-zərbə; контратака — əks-hücum.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.187220078 M: 1 D: 1