(КВАЗИ...)

Bir sıra mürəkkəb sözlərin əvvəlində "yalançı", "saxta", "qeyri-həqiqi", "guya" mə'nasını ifadə edən hissəcikdir; məs.: квази революционер yalançı inqilabçı; квази учёный guya alim, yalançı alim.

Русско-азербайджанский словарь 

(КОНТР...) →← (КА)

T: 0.128531759 M: 3 D: 3