(ВНЕ...)

Mürəkkəb sözlərin „kənar", "xaric", „qeyri" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: внебюджетный (büdcədən xaric); внеслужебный (xidmətdən kənar).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.143307023 M: 1 D: 1