(ВНЕ...)

Mürəkkəb sözlərin „kənar", "xaric", „qeyri" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: внебюджетный (büdcədən xaric); внеслужебный (xidmətdən kənar).

Русско-азербайджанский словарь 

(КА) →← (ВЕТРО...)

T: 0.139373783 M: 3 D: 3