(ВЕТРО...)

Mürəkkəb sözlərin „külək" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: ветроэнергия (külək enerjisi); ветродвигатель (külək mühərriki).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.168877674 M: 1 D: 1