(ВЕТРО...)

Mürəkkəb sözlərin „külək" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: ветроэнергия (külək enerjisi); ветродвигатель (külək mühərriki).

Русско-азербайджанский словарь 

(ВНЕ...) →← (ВЕЛО...)

T: 0.115530559 M: 3 D: 3