(... ВЕДЕНИЕ)

Mürəkəb sözlərdə . "şünaslıq" mə'nasını verən, ikinci hissə, məs. природоведение təbiətşünaslıq машиноведение maşınşünaslıq; товароведение əmtəəşünaslıq.

Русско-азербайджанский словарь 

(... ВОДНЫЙ) →← (... ВЕД)

T: 0.084186004 M: 3 D: 3