(... ВЕДЕНИЕ)

Mürəkəb sözlərdə . "şünaslıq" mə'nasını verən, ikinci hissə, məs. природоведение təbiətşünaslıq машиноведение maşınşünaslıq; товароведение əmtəəşünaslıq.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.165524484 M: 1 D: 1