БЕКАР

М mus. bekar (not yazısında əvvəlki diez və bemolun tə'sirini ləğv və notanın əsas mə'nasını bərpa edən işarə).

Русско-азербайджанский словарь 

БЕКАС →← БЕК

T: 0.106171894 M: 3 D: 3