ЛАВА

I. ж 1. lava (vulkanın ağzından çıxan ərgin və odlu maye); 2. məc. sür'ətli axın. II. ж lava (kazaklarda hücum üsulu; basqın, axın). III. ж lava (şaxtada kömür qatı). IV. ж məh. körpü (ensiz çay, bataqlıq və ya kanal üstündən körpü kimi atılan taxta, tir).

Русско-азербайджанский словарь 

ЛАВАНДА →← ЛАБРАДОРОВЫЙ

T: 0.094823343 M: 3 D: 3