ЛАБИРИНТ

М labirint (1. qədim Yunanıstanda və Misirdə: çox dolaşıq yolları və çoxlu otaqları olan böyük bina; 2. dolaşıqlıq, qarışıqlıq, dolanbac; 3. anat. qulaq daxili).

Русско-азербайджанский словарь 

ЛАБИРИНТИТ →← ЛАБИЛЬНЫЙ

T: 0.113372971 M: 3 D: 3