(БРОНЕ...)

Mürəkkəb sözlərin ."zirehli", „zirehlənmiş" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: бронедрезина (zirehli drezin), бронепоезд (zirehli qatar), бронемашина (zirehli maşın).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.108511415 M: 1 D: 1