(БРОНЕ...)

Mürəkkəb sözlərin ."zirehli", „zirehlənmiş" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: бронедрезина (zirehli drezin), бронепоезд (zirehli qatar), бронемашина (zirehli maşın).

Русско-азербайджанский словарь 

(ВЕЛО...) →← (БОЛЬШЕ...)

T: 0.117718024 M: 3 D: 3