(БОЛЬШЕ...)

Mürəkkəb sözlərin „böyük", „iri" „yekə" mə'nasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: большеглазый (irigöz); большеносый (yekəburun).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.187248908 M: 1 D: 1