(БЛАГО...)

Mürəkkəb sözlərin „xoş", „yaxşı" mə'nasını verən birinci tərkib hissəsi; məs.: благовоспитанный (yaxşı tərbiyə görmüş); благомыслящий (xoşniyyət), благовонный (xoşiyli, ətirli).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.189949348 M: 1 D: 1