(БЛАГО...)

Mürəkkəb sözlərin „xoş", „yaxşı" mə'nasını verən birinci tərkib hissəsi; məs.: благовоспитанный (yaxşı tərbiyə görmüş); благомыслящий (xoşniyyət), благовонный (xoşiyli, ətirli).

Русско-азербайджанский словарь 

(БОЛЬШЕ...) →← (БИО)

T: 0.099697025 M: 3 D: 3