АВТОМАТИЗМ

М avtomatizm, avtomatiklik (hərəkətlərin qeyri-şüuriliyi qeyri-iradiliyi.

Русско-азербайджанский словарь 

АВТОМАТИКА →← АВТОМАТИЗИРОВАТЬСЯ

T: 0.096784087 M: 3 D: 3