(БИО)

Bio- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün həyata, diriliyə aid olduğunu göstərən hissəcik, məs.: biologiya, biokimya).

Русско-азербайджанский словарь 

(БЛАГО...) →← (БЕС...)

T: 0.131040441 M: 3 D: 3