(БИО)

Bio- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün həyata, diriliyə aid olduğunu göstərən hissəcik, məs.: biologiya, biokimya).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.154084371 M: 1 D: 1