(БЕС...)

Kar səssizlərdən əvvəl „без..." əvəzində işlənir; məs.: бесконечный (sonsuz, intəhasız); беспочвенный (əsassız).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.135438129 M: 1 D: 1