(БЕС...)

Kar səssizlərdən əvvəl „без..." əvəzində işlənir; məs.: бесконечный (sonsuz, intəhasız); беспочвенный (əsassız).

Русско-азербайджанский словарь 

(БИО) →← (БЕЗ...)

T: 0.113773901 M: 3 D: 3