(БЕЗ...)

Sız, -siz, -suz, -süz şəkilçiləri ilə: 1) mürəkkəb sifət düzəldir, məs.: безработный işsiz; безногий ayaqsız 2) mürəkkəb isim düzəldir; məs.: безлесье meşəsizlik;. безвкусица zövqsüzlük.

Русско-азербайджанский словарь 

(БЕС...) →← (АЭРО)

T: 0.108959149 M: 3 D: 3