(БЕЗ...)

Sız, -siz, -suz, -süz şəkilçiləri ilə: 1) mürəkkəb sifət düzəldir, məs.: безработный işsiz; безногий ayaqsız 2) mürəkkəb isim düzəldir; məs.: безлесье meşəsizlik;. безвкусица zövqsüzlük.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.126163963 M: 1 D: 1