(АЭРО)

Aero- (uçuculuq və aviasiya mə'naları ilə əlaqədar olan mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi, məs.: aeroklub, aerodrom).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.103210605 M: 1 D: 1