(АЭРО)

Aero- (uçuculuq və aviasiya mə'naları ilə əlaqədar olan mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi, məs.: aeroklub, aerodrom).

Русско-азербайджанский словарь 

(БЕЗ...) →← (АСТРО)

T: 0.092903781 M: 3 D: 3