(АСТРО)

Astro- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün ulduzlara aid olduğunu bildirir).

Русско-азербайджанский словарь 

(АЭРО) →← (АРХИ)

T: 0.117699557 M: 3 D: 3