(АСТРО)

Astro- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün ulduzlara aid olduğunu bildirir).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.179199925 M: 1 D: 1