(АРХИ)

1. „həddindən artıq", ifrat" mə'nasını bildirən ön şəkilçi, məs.: архиосторожный həddindən artıq ehtiyatlı; 2. mürəkkəb sözlərin əvvəlində baş ruhani vəzifələrinin adlarını bildirir, məs.: архиепископ baş yepiskop.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.118580779 M: 1 D: 1