(... ВЕД)

Mürəkkəb sözlərin ".... şünas", "...çı" mə 'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: почвовед (torpaqşünas), товаровед (əmtəəşünas).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.142165484 M: 1 D: 1