(... ВЕД)

Mürəkkəb sözlərin ".... şünas", "...çı" mə 'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: почвовед (torpaqşünas), товаровед (əmtəəşünas).

Русско-азербайджанский словарь 

(... ВЕДЕНИЕ) →

T: 0.07603998 M: 2 D: 2