(АНТИ)

Anti- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində „əleyhinə", „ziddinə" və ya "qarşı" mə'naları verən önşəkilçi).

Русско-азербайджанский словарь 

(АРХИ) →← (АГРО)

T: 0.191063585 M: 3 D: 3