(АНТИ)

Anti- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində „əleyhinə", „ziddinə" və ya "qarşı" mə'naları verən önşəkilçi).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.110531653 M: 1 D: 1