(АГРО)

Aqro- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində əkinçilik mə'nasını verən hissəcik).

Русско-азербайджанский словарь 

(АНТИ) →← (АВТО)

T: 0.130589515 M: 3 D: 3