(АГРО)

Aqro- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində əkinçilik mə'nasını verən hissəcik).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.202426311 M: 1 D: 1