(АВТО)

Avto- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində aşağıdakı mə'naları verir: 1) avtomatik авторезка avtomatik kəsici, 2) öz, özü, автобиография avtobioqrafiya (bir şəxsin özü tərəfindən yazılan tərcümeyi-halı); 3) avtomobil; автошина avtomobil şini.

Русско-азербайджанский словарь 

(АГРО) →← (АВИА)

T: 0.158949541 M: 3 D: 3