(АВИА)

Avia -(mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir).

Русско-азербайджанский словарь 

(АВТО) →← (А)

T: 0.122378303 M: 3 D: 3