(АВИА)

Avia -(mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir).

Русско-азербайджанский словарь 

(АВТО) →← (А)

T: 0.133811689 M: 3 D: 3