(АВИА)

Avia -(mürəkkəb sözlərin əvvəlində sözün aviasiyaya aid olmasını göstərir).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.118193637 M: 1 D: 1