(А)

Bir çox sözlərdə mənfilik göstərən önşəkilçi; məs.: симметрия- асимметрия, нормальный-анормальный və s.

Русско-азербайджанский словарь 

(АВИА) →← (...ОБРАЗНЫЙ)

T: 0.138838668 M: 3 D: 3