(А)

Bir çox sözlərdə mənfilik göstərən önşəkilçi; məs.: симметрия- асимметрия, нормальный-анормальный və s.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.134725379 M: 1 D: 1