( А Б В Г Д Ё Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 
АРХИВ
М arxiv (1. köhnə sənəd və yazıları saxlayan idarə; 2. bir idarənin köhnəlmiş sənəd, dəftər və s. saxlanan şö'bəsi; 3. bir idarə və ya şəxsin fəaliyyətinə aid yazılı əsərlər, məktublar və s. məcmusu); сдать в архив arxivə vermək (unutmaq, üstündən qələm çəkmək).

Русско-азербайджанский словарь  2018

← АРХЕОЛОГИЯАРХИВАРИУС →

T: 0.404868769 M: 5 D: 3