АРХИВ

М arxiv (1. köhnə sənəd və yazıları saxlayan idarə; 2. bir idarənin köhnəlmiş sənəd, dəftər və s. saxlanan şö'bəsi; 3. bir idarə və ya şəxsin fəaliyyətinə aid yazılı əsərlər, məktublar və s. məcmusu); сдать в архив arxivə vermək (unutmaq, üstündən qələm çəkmək).

Русско-азербайджанский словарь 

АРХИВАРИУС →← АРХЕОЛОГИЯ

T: 0.112311362 M: 3 D: 3