АРТИКУЛЯЦИЯ

Ж dilç. artikulyasiya (müəyyən səsi çıxartmaq üçün danışıq orqanlarının gördüyü iş).

Русско-азербайджанский словарь 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ →← АРТИКУЛЯЦИОННЫЙ

T: 0.124933959 M: 3 D: 3