( А Б В Г Д Ё Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я 
АРТИКУЛЯЦИЯ
Ж dilç. artikulyasiya (müəyyən səsi çıxartmaq üçün danışıq orqanlarının gördüyü iş).

Русско-азербайджанский словарь  2018

← АРТИКУЛЯЦИОННЫЙАРТИЛЛЕРИЙСКИЙ →

T: 0.610870101 M: 5 D: 3