(...ОБРАЗНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "... şəkilli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: зонтикообразный (çətirşəkilli), шарообразный (şarşəkilli).

Русско-азербайджанский словарь 

(А) →← (...ГРАФИЯ)

T: 0.125772958 M: 3 D: 3