(...ОБРАЗНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "... şəkilli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: зонтикообразный (çətirşəkilli), шарообразный (şarşəkilli).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.11726064 M: 1 D: 1