АРГУС

М arqus (1. yunan əsatirində: yüzgözlü nəhəng; 2. sayıq keşikçi; 3. isteh. gözətçi; 4. zool. qırqovullar fəsiləsindən qanadı xallı quş).

Русско-азербайджанский словарь 

АРЕАЛ →← АРГУМЕНТИРОВАТЬСЯ

T: 0.149114168 M: 3 D: 3