(...ГОЛОСНЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "səsli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: двухголосный (ikisəsli); многоголосный (çoxsəsli).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ГРАФИЯ) →← (...ГОЛОВЫЙ)

T: 0.153650902 M: 3 D: 3