(...ГОЛОВЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "başlı", "baş" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: двухголовый (ikibaşlı); белоголовый (ağbaş).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.147070259 M: 1 D: 1