(...ГОЛОВЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "başlı", "baş" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: двухголовый (ikibaşlı); белоголовый (ağbaş).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ГОЛОСНЫЙ) →← (...ГЛАВЫЙ)

T: 0.12714813 M: 3 D: 3