АБСТРАГИРОВАНИЕ

Ср abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, fikrən ayırma, təcrid etmə.

Русско-азербайджанский словарь 

АБСТРАГИРОВАТЬ →← АБСОРБЦИЯ

T: 0.139479976 M: 3 D: 3