(...ГЛАВЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "başlı", "təpəli", "günbəzli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs:. трехглавый (üçbaşlı, üçgünbəzli).

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.182012929 M: 1 D: 1