(...ГЛАВЫЙ)

Mürəkkəb sözlərin "başlı", "təpəli", "günbəzli" mə'nasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs:. трехглавый (üçbaşlı, üçgünbəzli).

Русско-азербайджанский словарь 

(...ГОЛОВЫЙ) →← (...ВОДСТВО)

T: 0.119244894 M: 3 D: 3