(КА)

Част. görün, bircə, de, gəlsənə; скажи-ка мне, где ты был? mənə bir de görüm, harada idin? дай-ка посмотреть bircə bura ver, baxım; дай-ка пройти de yol ver, keçim; куплю-ка эту книгу gəlsənə, bu kitabı alım.

Русско-азербайджанский словарь 

T: 0.10775715 M: 1 D: 1